Izbirni predmeti

Spodaj je nabor izbirnih predmetov za šolsko leto 2018/2019. Ti predmeti bodo ponujeni v prvem krogu izbiranja.

Neobvezni izbirni predmeti za 4., 5. in 6. razred