Spoštovani starši!
Obveščamo vas, da se večletni projekt Zdrav življenjski slog z letošnjim šolskim letom izteka.
S sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je naša šola vključena v poskus Preizkušanje programa razširjenega programa v osnovni šoli, in sicer za vsebinske sklope Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje. Z različnimi dejavnostmi bomo sledili ciljem spodbujanja zdravega prehranjevanja in varnega okolja ter redne telesne dejavnosti, saj želimo vsem učencem omogočiti 5 ur gibanja na teden.
Več informacij o podrobnejši vsebini in izvedbi poskusa vam bomo posredovali ob začetku šolskega leta.

V Mokronogu, 20. junij 2018 Zvonka Kostrevc, ravnateljica