Prehrana

2018Analiza ankete o šolski prehrani

Jedilnik:  

Učenci prvega in drugega razreda imajo zajtrk ob 8.20 uri, ostali učenci pa malicajo med drugim odmorom, v času od 9.05 do 9.25.  Čas kosila je med 11.50 in 13.50 uro.

Subvencioniranje šolske prehrane

  • Do subvencije v višini polne cene malice so upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
  • Do subvencije v višini polne cene kosila so od 1.2.2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
  • Šola upošteva uvrstitev učenca v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Ti podatki so šoli na razpolago samo učence, ki so na malico oz. kosilo tudi prijavljeni. Ti podatki se lahko mesečno spreminjajo (odvisno od števila članov v gospodinjstvu, spremembe njihovih dohodkov, morebitne izgube zaposlitve ali nove zaposlitve).
  • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
  • Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

in prijavnico za šolsko prehrano, ki je v priponki.

PRIJAVA UCENCA NA SOLSKO PREHRANO

Pravila šolske prehrane – ODPRI