Stik z učitelji

*opomba: Vsi kontakti niso urejeni po abecednem vrstnem redu. Pomagajte si z iskanjem po strani (CTRL + f).

Anžur Brcar Irena irena.anzur(at)guest.arnes.si
Ban Virant Stanka stanka.ban-virant(at)osmokronog.si
Bebar Andreja andreja.bebar(at)gmail.com
Grabnar Tadej tadej.grabnar(at)osmokronog.si
Blatnik Janja janja.blatnik(at)osmokronog.si
Jazbec Barbara barbara.jazbec1(at)guest.arnes.si
Brudar Saša sasa.brudar(at)osmokronog.si
Cajner Janja janja.cajner(at)osmokronog.si
Ćirić Jamnik Mateja mateja.ciric-jamnik(at)osmokronog.si
Dreža Jerneja jerneja.dreza(at)osmokronog.si
Dreža Matej matej.dreza(at)osmokronog.si
Ganc Marjetka marjetka.ganc(at)osmokronog.si
Gregorčič Pintar Jelka jelka.gregorcic(at)guest.arnes.si
Himmelreich Nataša natasa.himmel(at)gmail.com
Kaferle Jožica jozica.kaferle(at)guest.arnes.si
Kapus Frančiška franciska.kapus(at)guest.arnes.si
Klemenc Maruška klemenc.marusa(at)gmail.com
Kocjan Anderlič Ivica ivica.kocjan-anderlic(at)osmokronog.si
Kostrevc Zvonimira zvonka.kostrevc(at)osmokronog.si
Kralj Milena milena.kralj(at)osmokronog.si
Kralj Zupančič Apolonija apolonija.kralj-zupancic(at)guest.arnes.si
Kuselj Nataša natasa.lovse(at)osmokronog.si
Kušar Tomaž tomaz.kusar(at)osmokronog.si
Magovec Regent Vesna vesna.magovec(at)osmokronog.si
Mauko Jernej jernej.mauko(at)osmokronog.si
Maver Irena irena.maver(at)guest.arnes.si
Petan Andreja andreja.petan(at)guest.arnes.si
Peterlin Alenka
Rožman Ksenija ksenija.rozman(at)osmokronog.si
Slapšak Eva eva.slapsak(at)osmokronog.si
 Volarič Urska  urska.volaric(at)osmokronog.si
Tratar Marica marica.tratar(at)guest.arnes.si
Trontelj Petrič Martina martina.trontelj-petric(at)guest.arnes.si
Vavtar Marija marija.vavtar(at)osmokronog.si
Valenčič Silvia silvia.valencic(at)gmail.com
 Zadravec Mojca mojca.zadravec(at)osmokronog.si
Zupančič Cilka cilka.zupancic(at)guest.arnes.si
Čoha Mateja mateja.coha(at)osmokronog.si