Za uspešno šolanje je pomembno sodelovanje vseh treh strani, tako učencev, učiteljev kot staršev, zato si na šoli želimo, da bi se tudi starši čim bolj aktivno in odgovorno vključevali v vzgojno-izobraževalni proces, kar ne pomeni le primernega motiviranja učencev za delo doma in zagotavljanja zdravega družinskega okolja, ampak tudi tvorno sodelovanje s strokovnimi delavci šole.

Stiki med šolo in starši potekajo na roditeljskih sestankih in pogovornih urah.

Pogovorne ure

OŠ Mokronog Podružnica Trebelno
12. novembra 2019 14. novembra 2019
10. decembra 2019 12. decembra 2019
14. januarja 2020 9. januarja 2020
10. marca 2020 12. marca 2020
14. aprila 2020 9. aprila 2020
12. maja 2020 14. maja 2020

Popoldanske pogovorne ure bodo drugi torek v mesecu, in sicer na razredni stopnji od 13. ure dalje, na predmetni stopnji pa od 15.00 do 16.30. Na Podružnični šoli Trebelno bodo pogovorne ure vsak drugi četrtek v mesecu od 14.30 do 16.30. Podrobnejše informacije o pogovornih urah najdete v publikaciji. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur.

Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur (objavljeno v publikaciji na straneh 14 in 15).

Roditeljski sestanki

  • 1. roditeljski sestanek – predstavitev dela v posameznem razredu (september),

  • 2. roditeljski sestanek – analiza učnega uspeha prvega ocenjevalnega obdobja (februar),

  • 3. roditeljski sestanek – analiza učnega uspeha drugega ocenjevalnega obdobja (konec maja ali začetek junija).

Šola za starše

V letošnjemšolskemletu bomov okviru šole za starše 8. 10. 2019ob 16.30organizirali predavanjeKako se učiti uspešno in učinkovito, ki ga bo izvedla Lea Čerin, pedagoginja in mentorica za uspešno učenje

Druge oblike sodelovanja

  • pisne informacije in navodila staršem med šolskim letom,

  • sodelovanje staršev pri posameznih aktivnostih na šoli (pouk, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, prireditve …),

  • aktivno sodelovanje predstavnikov staršev v organih upravljanja šole (svet staršev in svet šole).

 

(Skupno 548 obiskov, današnjih obiskov 1)