Prehrana

1. Jedilnik:  SOLA_18_10     SOLA_11_10   

Jedilniki bodo do konca šolskega leta prilagojeni glede na Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli v času epidemije COVID-19 (NIJZ). Zaradi izrednih razmer se lahko jedilnik med tednom tudi spreminja.      

Učenci od prvega do petega razreda malicajo v matičnih učilnicah od 8.15 do 8.25. Učenci od šestega do devetega razreda prav tako malicajo v matičnih učilnicah – od 9.05 do 9.25.

Urnik kosil si lahko ogledate na povezavi:Razpored_kosil_2021

2. Analiza ankete o šolski prehrani za šolsko leto 2020/21 (2021Analiza ankete o šolski prehrani)

3. Subvencioniranje šolske prehrane

  • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno več oddajati, saj se bo pri dodelitvi subvencije upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Vlogo za subvencijo malice in kosila se na centru odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
  • Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 €. Subvencija pripada v višini cene malice.
  • Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 370,86€. Subvencija pripada v višini cene kosila.
  • Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780 (6. 6. 2019)

4. PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO

Vloga za šolsko leto 2020/21: prijava na šolsko prehrano za leto 2021

 

5. Pravila šolske prehraneODPRI


6. DIETNA PREHRANA

23. 8. 2018, so bila sprejeta Priporočila za medicinsko indicirane diete. Pripravljeni so bili tudi obrazci, ki bodo enotni v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih. Več si lahko preberete tukaj: 8239_Informacija MZ o sprejetih priporočilih za diete 8-18. Na podlagi POTRDILA O MEDICINSKO INDICIRANI DIETI (8240_potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka), ki ga izpolni otrokov pediater, bomo na šoli pripravljali dietne obroke. Potrdilo velja za čas, ki je določen na njem (trajno, eno leto, pol leta). Ko dieta ni več potrebna, pediater izpolni obrazec (8241_potrdilo o ukinitvi diete) in ga prinesete razredniku. Za vsa dodatna pojasnila sem vam na voljo na elektronskem naslovu petra.pristavnik@os-trebnje.si.

(Skupno 12.253 obiskov, današnjih obiskov 2)