Stiki med šolo in starši

Za uspešno šolanje je pomembno sodelovanje vseh treh strani, tako učencev, učiteljev kot staršev, zato si na šoli želimo, da bi se tudi starši čim bolj aktivno in odgovorno vključevali v vzgojno-izobraževalni proces, kar ne pomeni le primernega motiviranja učencev za delo doma in zagotavljanja zdravega družinskega okolja, ampak tudi tvorno sodelovanje s strokovnimi delavci šole. Stiki med šolo in starši potekajo na roditeljskih sestankih in pogovornih urah.

Pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure bodo drugi torek v mesecu, in sicer na razredni stopnji od 13. ure dalje, na predmetni stopnji pa od 15.00 do 16.30. Na Podružnični šoli Trebelno bodo pogovorne ure vsak drugi četrtek od 14.30 do 16.30. Podrobnejše informacije o pogovornih urah najdete v publikaciji. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur.

OŠ Mokronog

Podružnica Trebelno

12. oktobra 2021 14. oktobra 2021
9. novembra 2021 11. novembra 2021
14. decembra 2021 9. decembra 2021
11. januarja 2022 13. januarja 2022
8. marca 2022 10. marca 2022
12. aprila 2022 14. aprila 2022
10. maja 2022 12. maja 2022

Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur (objavljeno v publikaciji na straneh 14 in 15).

Druge oblike sodelovanja

  • pisne informacije in navodila staršem med šolskim letom,

  • sodelovanje staršev pri posameznih aktivnostih na šoli (pouk, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, prireditve …),

  • aktivno sodelovanje predstavnikov staršev v organih upravljanja šole (svet staršev in svet šole).

(Skupno 1.615 obiskov, današnjih obiskov 1)